Welkom op de website van „VanderHeijdenAdvies”

Deze website is voor bedrijven die op zoek zijn naar een terzake kundig en geregistreerd bedrijfsarts. Een bedrijfsarts is een arts die zich heeft gespecialiseerd in wat zich op het grensvlak van arbeid en gezondheid afspeelt. Een bedrijfsarts heeft een specialistische opleiding en ingeschreven in het geneeskundigen specialisatie register. (SGRC).

De drijvende kracht is Peter van der Heijden, hij geregistreerd bedrijfsarts en sinds 15 jaar actief op dit gebied. In die 15 jaar heeft hij bedrijven in verschillende branches geassisteerd en geadviseerd. Het spectrum in ervaring gaat van metaalbewerking, petrochemie en overslag bedrijven via consultancy en juridische dienstverlening tot scholen en overheid. Juist deze variatie heeft geleid tot inzichten welke acties en interventies bij de verschillende branches effect hebben. Ook inzichten uit een branche kunnen helpen bij de andere.