VanderHeijdenAdvies levert dienstverlening op verschillende nivo’s binnen een bedrijf

Organisatie niveau, strategisch niveau
Ieder bedrijf heeft een dagelijks leiding en een eigenaar. De directeur of eigenaar heeft een doel voor ogen en een strategie welke tot dit doel gaat leiden. Om het even welke adviseur binnen het bedrijf actief is, het advies dient te passen binnen het doel en de strategie van het bedrijf. Acceptabiliteit is niet slechts een onderdeel van een SMART project, het is essentieel bij het welslagen van ieder advies.
VanderHeijdenAdvies assisteert het bedrijf bij het komen tot een visie op verzuim, verzuimbeheersing of verzuimreductie. Het positief tegenovergestelde is even zo goed een weg. Assisteren bij het ontwikkelen van een visie op arbeidsparticipatie en productie. Het formuleren van doelstellingen welke volgens een stappenplan leidt resultaat.


Groepsnveau, tactisch niveau
Voorlichting en trainingen voor personeel en middenkader.
Verschillende modules kunnen aan de orde komen, afhankelijk van de behoefte van de klant.
-Verzuim als gedrag
-Gesprekmodel frequent verzuim
-Oplossingsgericht afspraken maken
-Medische mythesIndividueel niveau
Iedere werknemer kan zichzelf uit nodigen of uit laten nodigen bij de bedrijfsarts. Dit contact noemen we dan adviesspreekuur. De werknemer stelt in dat spreekuur zijn hulpvraag en krijgt dan of anders in een herhaal spreekuur, antwoord of advies. Deze zullen passen binnen de richtlijnen voor sociaal geneeskundigen en gericht op oplossing of preventie.
verzuimspreekuur
probleemanalyse
eerste jaarsevaluatie
medische rapportage
FML
Actueel oordeel